Styrk iværksættere over hele verden

Udvikl til 1.000.000 virksomheder, der transformerer handelsverdenen.

Bliv en del af en utrolig væksthistorie

Vores platform for udviklere vokser lige så hurtigt som vores kundebase.

Indtjeningspotentiale (USD)

272 t $

Gennemsnitlig årlig indkomst for de 25 % mest populære appudviklere

Grafen viser det samlede beløb, der blev udbetalt til udviklere på Shopifys platform fra 2016 til 2020. Tallene for hvert år stiger eksponentielt fra 20 mio'.' $ i 2016 til 233,7 mio'.' $ i 2020.

Indtjening for appudviklere (USD)

Brug vores effektive pakke af API'er og værktøjer

Shopifys vejledninger, selvstudier og grundige dokumentation hjælper dig hele vejen.

Admin API

Udvikl apps til Shopify-administratoren.

Tilpassede butikslayouts

Udvikl unikke shoppingoplevelser på nettet, på mobilen og i spil.

Indlejrede apps

Udvikl en problemfri oplevelse ved hjælp af vores udvidelser og biblioteker.

Kom i gang med Shopify Admin API på få minutter.

50+ endpoint giver dig friheden til at udvikle, hvad du vil. Se eksempler nedenfor.

Indholdsfortegnelse – eksempler på API-koder

Navigation af API-kodesprog

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create a new product
new_product = ShopifyAPI::Product.new
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.vendor = "Burton"
new_product.save

# Update a product
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151 - Ruby Edition"
new_product.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new product
function create_a_product() {
 return shopify.product.create(
  {
   "title": "Burton Custom Freestlye 151",
   "product_type": "Snowboard",
   "vendor": "Burton"
  }
 )
}

// Update a product
function update_product_after_creation(product_id) {
 params = {
  "title": "Burton Custom Freestyle 151 - Node Edition"
 }
 return shopify.product.update(product_id, params)
}

create_a_product().then(
 response => update_product_after_creation(response.id)
).then(
 response => create_an_order(response.variants[0].id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create a new product
new_product = shopify.Product()
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.vendor = "Burton"
new_product.save()

# Update a product
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151 - Python Edition"
new_product.save()
# Create a new product
mutation {
 productCreate(
  input: {
   title: "Burton Custom Freestyle 151",
   productType: "Snowboard",
   vendor: "Burton"
  }
 ) {
  product {
   id
  }
  shop {
   id
  }
 }
}

# Update a product
mutation {
 productUpdate(
  input: {
   id: "gid://shopify/Product/629116370966",
   title: "Burton Custom Freestyle 151 - GraphQL Edition"
  }
 ) {
  product {
   id
  }
 }
}

Navigation af API-kodesprog

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create a new product
new_product = ShopifyAPI::Product.new
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.save

# Create a new order
new_order = ShopifyAPI::Order.new
new_order.line_items = [
 ShopifyAPI::LineItem.new(
  :quantity => 1,
  :variant_id => new_product.variants.first.id
 )
]
new_order.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new product
function create_a_product() {
 return shopify.product.create(
  {
   "title": "Burton Custom Freestlye 151",
   "product_type": "Snowboard",
  }
 )
}

// Create a new order
function create_an_order(variant_id) {
 return shopify.order.create(
  {
   "line_items": [
    {
     "quantity": 1,
     "variant_id": variant_id
    }
   ]
  }
 )
}

create_a_product().then(
 response => update_product_after_creation(response.id)
).then(
 response => create_an_order(response.variants[0].id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create a new product
new_product = shopify.Product()
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.save()

# Create a new order
new_order = shopify.Order()
new_order.line_items = [{
    "quantity": 1,
    "variant_id": new_product.variants[0].id
  }]
new_order.save()
# Create a new order
mutation {
 draftOrderCreate(
  input: {
   lineItems: {
    variantId: "gid://shopify/ProductVariant/40534704150",
    quantity: 1
   }
  }
 ) {
  draftOrder {
   id
  }
 }
}

Navigation af API-kodesprog

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create new customer
new_customer = ShopifyAPI::Customer.new
new_customer.email = "sample.coder.ruby@shopify.com"
new_customer.first_name = "Sample"
new_customer.last_name = "Coder"
new_customer.save

# Update customer details
new_customer.first_name = "Supersample Ruby"
new_customer.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new customer
function create_a_customer() {
 return shopify.customer.create(
  {
   "email": "sample.coder.node@shopify.com",
   "first_name": "Sample",
   "last_name": "Coder"
  }
 );
}

// Update a customer
function update_customer_after_creation(customer_id) {
 params = {
  "first_name": "Supersample Node"
 }
 return shopify.customer.update(customer_id, params)
}

create_a_customer().then(
 response => update_customer_after_creation(response.id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create new customer
new_customer = shopify.Customer()
new_customer.email = "sample.coder.python@shopify.com"
new_customer.first_name = "Sample"
new_customer.last_name = "Coder"
new_customer.save()

# Update customer details
new_customer.first_name = "Supersample Python"
new_customer.save()
# Create a new customer
mutation {
 customerCreate(
  input: {
   email: "sample.coder.graphql@shopify.com",
   firstName: "Sample",
   lastName: "Coder"
  }
 ) {
  userErrors {
   field
   message
  }
  customer {
   id
  }
 }
}

# Update customer details
mutation {
 customerUpdate(
  input: {
   id: "gid://shopify/Customer/491279155222",
   firstName: "Supersample GraphQL"
  }
 ) {
  userErrors {
   field
   message
  }
  customer {
   id
  }
 }
}

Få mere at vide om vores APIs og værktøjer

Udforsk dokumenter