Power aan de ondernemers van de wereld

Werk voor 1.000.000 bedrijven die de handelswereld transformeren.

Onderdeel worden van een ongelooflijk groeiverhaal

Ons ontwikkelaarsplatform groeit net zo snel als ons klantenbestand.

Potentiële opbrengsten (USD)

$ 272K

Gemiddelde jaarlijkse inkomsten voor de top 25% van onze app-ontwikkelaars

Grafiek met het totale bedrag dat is betaald aan ontwikkelaars op het Shopify-platform van 2016 tot 2020. De cijfers voor elk jaar stijgen exponentieel van $ 20 mln'.' in 2016 tot $ 233,7 mln'.' in 2020.

Opbrengsten app-ontwikkelaar (USD)

Onze krachtige API's en tools gebruiken

De tutorials, tutorials en grondige documentatie van Shopify helpen je bij elke stap.

Beheerders-API

Bouw apps voor het Shopify-beheercentrum.

Webwinkels op maat

Ontwikkel unieke winkelervaringen op internet, mobiele apparaten en in games.

Embedded apps

Maak naadloze ervaringen met onze extensies en bibliotheken.

Binnen enkele minuten aan de slag gaan met de beheerders-API van Shopify

50+ eindpunten om je de vrijheid te geven om te bouwen wat je wilt. Zie onderstaande voorbeelden.

Inhoudsopgave - API-codevoorbeelden

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create a new product
new_product = ShopifyAPI::Product.new
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.vendor = "Burton"
new_product.save

# Update a product
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151 - Ruby Edition"
new_product.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new product
function create_a_product() {
 return shopify.product.create(
  {
   "title": "Burton Custom Freestlye 151",
   "product_type": "Snowboard",
   "vendor": "Burton"
  }
 )
}

// Update a product
function update_product_after_creation(product_id) {
 params = {
  "title": "Burton Custom Freestyle 151 - Node Edition"
 }
 return shopify.product.update(product_id, params)
}

create_a_product().then(
 response => update_product_after_creation(response.id)
).then(
 response => create_an_order(response.variants[0].id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create a new product
new_product = shopify.Product()
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.vendor = "Burton"
new_product.save()

# Update a product
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151 - Python Edition"
new_product.save()
# Create a new product
mutation {
 productCreate(
  input: {
   title: "Burton Custom Freestyle 151",
   productType: "Snowboard",
   vendor: "Burton"
  }
 ) {
  product {
   id
  }
  shop {
   id
  }
 }
}

# Update a product
mutation {
 productUpdate(
  input: {
   id: "gid://shopify/Product/629116370966",
   title: "Burton Custom Freestyle 151 - GraphQL Edition"
  }
 ) {
  product {
   id
  }
 }
}
require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create a new product
new_product = ShopifyAPI::Product.new
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.save

# Create a new order
new_order = ShopifyAPI::Order.new
new_order.line_items = [
 ShopifyAPI::LineItem.new(
  :quantity => 1,
  :variant_id => new_product.variants.first.id
 )
]
new_order.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new product
function create_a_product() {
 return shopify.product.create(
  {
   "title": "Burton Custom Freestlye 151",
   "product_type": "Snowboard",
  }
 )
}

// Create a new order
function create_an_order(variant_id) {
 return shopify.order.create(
  {
   "line_items": [
    {
     "quantity": 1,
     "variant_id": variant_id
    }
   ]
  }
 )
}

create_a_product().then(
 response => update_product_after_creation(response.id)
).then(
 response => create_an_order(response.variants[0].id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create a new product
new_product = shopify.Product()
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.save()

# Create a new order
new_order = shopify.Order()
new_order.line_items = [{
    "quantity": 1,
    "variant_id": new_product.variants[0].id
  }]
new_order.save()
# Create a new order
mutation {
 draftOrderCreate(
  input: {
   lineItems: {
    variantId: "gid://shopify/ProductVariant/40534704150",
    quantity: 1
   }
  }
 ) {
  draftOrder {
   id
  }
 }
}
require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create new customer
new_customer = ShopifyAPI::Customer.new
new_customer.email = "sample.coder.ruby@shopify.com"
new_customer.first_name = "Sample"
new_customer.last_name = "Coder"
new_customer.save

# Update customer details
new_customer.first_name = "Supersample Ruby"
new_customer.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new customer
function create_a_customer() {
 return shopify.customer.create(
  {
   "email": "sample.coder.node@shopify.com",
   "first_name": "Sample",
   "last_name": "Coder"
  }
 );
}

// Update a customer
function update_customer_after_creation(customer_id) {
 params = {
  "first_name": "Supersample Node"
 }
 return shopify.customer.update(customer_id, params)
}

create_a_customer().then(
 response => update_customer_after_creation(response.id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create new customer
new_customer = shopify.Customer()
new_customer.email = "sample.coder.python@shopify.com"
new_customer.first_name = "Sample"
new_customer.last_name = "Coder"
new_customer.save()

# Update customer details
new_customer.first_name = "Supersample Python"
new_customer.save()
# Create a new customer
mutation {
 customerCreate(
  input: {
   email: "sample.coder.graphql@shopify.com",
   firstName: "Sample",
   lastName: "Coder"
  }
 ) {
  userErrors {
   field
   message
  }
  customer {
   id
  }
 }
}

# Update customer details
mutation {
 customerUpdate(
  input: {
   id: "gid://shopify/Customer/491279155222",
   firstName: "Supersample GraphQL"
  }
 ) {
  userErrors {
   field
   message
  }
  customer {
   id
  }
 }
}

Meer informatie over onze API's en tools

Documenten verkennen