Stärk världens entreprenörer

Skapa för 1 000 000 företag som förvandlar handelsvärlden .

Bli en del av en otrolig tillväxthistoria

Vår utvecklingsplattform växer lika snabbt som vår kundbas .

Inkomstpotential

272 tn $

Genomsnittlig årlig inkomst för 25 % av våra bästa apputvecklare

Diagram som visar det totala belopp som betalats ut till utvecklare på Shopify-plattformen mellan 2013 och 2017. Varje år ökar antalet exponentiellt från 1,7 miljoner dollar 2011 till 47,2 miljoner dollar 2017. 100 miljoner dollar är det totala belopp som betalats ut till utvecklare fram till april 2018.

App-utbetalningar till utvecklare

280 mn $ Ackumulativa utbetalningar till våra utvecklare

Januari 2019

Använd vår kraftfulla svit med API och verktyg

Shopifys guider, handledning och grundliga dokumentation hjälper dig varje steg på vägen.

Admin API

Skapa appar för Shopify- administratören.

Anpassade nätbutiker

Utveckla unika shoppingupplevelser på nätet, via mobilen och i spel.

Inbäddade appar

Skapa mer sömlösa upplevelser med våra tillägg och bibliotek.

Kom igång med Shopify Admin API på några minuter

+50 slutpunkter för att ge dig friheten att skapa det du vill ha. Se exemplen nedan.

Innehållsförteckning - API-kodexempel

API-kodspråksnavigation

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create a new product
new_product = ShopifyAPI::Product.new
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.vendor = "Burton"
new_product.save

# Update a product
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151 - Ruby Edition"
new_product.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new product
function create_a_product() {
 return shopify.product.create(
  {
   "title": "Burton Custom Freestlye 151",
   "product_type": "Snowboard",
   "vendor": "Burton"
  }
 )
}

// Update a product
function update_product_after_creation(product_id) {
 params = {
  "title": "Burton Custom Freestyle 151 - Node Edition"
 }
 return shopify.product.update(product_id, params)
}

create_a_product().then(
 response => update_product_after_creation(response.id)
).then(
 response => create_an_order(response.variants[0].id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create a new product
new_product = shopify.Product()
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.vendor = "Burton"
new_product.save()

# Update a product
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151 - Python Edition"
new_product.save()
# Create a new product
mutation {
 productCreate(
  input: {
   title: "Burton Custom Freestyle 151",
   productType: "Snowboard",
   vendor: "Burton"
  }
 ) {
  product {
   id
  }
  shop {
   id
  }
 }
}

# Update a product
mutation {
 productUpdate(
  input: {
   id: "gid://shopify/Product/629116370966",
   title: "Burton Custom Freestyle 151 - GraphQL Edition"
  }
 ) {
  product {
   id
  }
 }
}

API-kodspråksnavigation

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create a new product
new_product = ShopifyAPI::Product.new
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.save

# Create a new order
new_order = ShopifyAPI::Order.new
new_order.line_items = [
 ShopifyAPI::LineItem.new(
  :quantity => 1,
  :variant_id => new_product.variants.first.id
 )
]
new_order.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new product
function create_a_product() {
 return shopify.product.create(
  {
   "title": "Burton Custom Freestlye 151",
   "product_type": "Snowboard",
  }
 )
}

// Create a new order
function create_an_order(variant_id) {
 return shopify.order.create(
  {
   "line_items": [
    {
     "quantity": 1,
     "variant_id": variant_id
    }
   ]
  }
 )
}

create_a_product().then(
 response => update_product_after_creation(response.id)
).then(
 response => create_an_order(response.variants[0].id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create a new product
new_product = shopify.Product()
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.save()

# Create a new order
new_order = shopify.Order()
new_order.line_items = [{
    "quantity": 1,
    "variant_id": new_product.variants[0].id
  }]
new_order.save()
# Create a new order
mutation {
 draftOrderCreate(
  input: {
   lineItems: {
    variantId: "gid://shopify/ProductVariant/40534704150",
    quantity: 1
   }
  }
 ) {
  draftOrder {
   id
  }
 }
}

API-kodspråksnavigation

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create new customer
new_customer = ShopifyAPI::Customer.new
new_customer.email = "sample.coder.ruby@shopify.com"
new_customer.first_name = "Sample"
new_customer.last_name = "Coder"
new_customer.save

# Update customer details
new_customer.first_name = "Supersample Ruby"
new_customer.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new customer
function create_a_customer() {
 return shopify.customer.create(
  {
   "email": "sample.coder.node@shopify.com",
   "first_name": "Sample",
   "last_name": "Coder"
  }
 );
}

// Update a customer
function update_customer_after_creation(customer_id) {
 params = {
  "first_name": "Supersample Node"
 }
 return shopify.customer.update(customer_id, params)
}

create_a_customer().then(
 response => update_customer_after_creation(response.id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create new customer
new_customer = shopify.Customer()
new_customer.email = "sample.coder.python@shopify.com"
new_customer.first_name = "Sample"
new_customer.last_name = "Coder"
new_customer.save()

# Update customer details
new_customer.first_name = "Supersample Python"
new_customer.save()
# Create a new customer
mutation {
 customerCreate(
  input: {
   email: "sample.coder.graphql@shopify.com",
   firstName: "Sample",
   lastName: "Coder"
  }
 ) {
  userErrors {
   field
   message
  }
  customer {
   id
  }
 }
}

# Update customer details
mutation {
 customerUpdate(
  input: {
   id: "gid://shopify/Customer/491279155222",
   firstName: "Supersample GraphQL"
  }
 ) {
  userErrors {
   field
   message
  }
  customer {
   id
  }
 }
}

Läs mer om våra API och verktyg

Utforska dokument