Stärk världens entreprenörer

Skapa för 1 000 000 företag som förvandlar handelsvärlden .

Bli en del av en otrolig tillväxthistoria

Vår utvecklingsplattform växer lika snabbt som vår kundbas .

Inkomstpotential (USD)

272 tn $

Genomsnittlig årlig inkomst för 25 % av våra bästa apputvecklare

Diagram som visar det totala belopp som betalats ut till utvecklare på Shopify-plattformen mellan 2016 och 2020. Varje år ökar antalet exponentiellt från 20 mn $ år 2016 till 233,7 mn $ år 2020.

Inkomst apputvecklare (USD)

Använd vår kraftfulla svit med API och verktyg

Shopifys guider, handledning och grundliga dokumentation hjälper dig varje steg på vägen.

Admin API

Skapa appar för Shopify- administratören.

Anpassade nätbutiker

Utveckla unika shoppingupplevelser på nätet, via mobilen och i spel.

Inbäddade appar

Skapa mer sömlösa upplevelser med våra tillägg och bibliotek.

Kom igång med Shopify Admin API på några minuter

+50 slutpunkter för att ge dig friheten att skapa det du vill ha. Se exemplen nedan.

Innehållsförteckning - API-kodexempel

API-kodspråksnavigation

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create a new product
new_product = ShopifyAPI::Product.new
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.vendor = "Burton"
new_product.save

# Update a product
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151 - Ruby Edition"
new_product.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new product
function create_a_product() {
 return shopify.product.create(
  {
   "title": "Burton Custom Freestlye 151",
   "product_type": "Snowboard",
   "vendor": "Burton"
  }
 )
}

// Update a product
function update_product_after_creation(product_id) {
 params = {
  "title": "Burton Custom Freestyle 151 - Node Edition"
 }
 return shopify.product.update(product_id, params)
}

create_a_product().then(
 response => update_product_after_creation(response.id)
).then(
 response => create_an_order(response.variants[0].id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create a new product
new_product = shopify.Product()
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.vendor = "Burton"
new_product.save()

# Update a product
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151 - Python Edition"
new_product.save()
# Create a new product
mutation {
 productCreate(
  input: {
   title: "Burton Custom Freestyle 151",
   productType: "Snowboard",
   vendor: "Burton"
  }
 ) {
  product {
   id
  }
  shop {
   id
  }
 }
}

# Update a product
mutation {
 productUpdate(
  input: {
   id: "gid://shopify/Product/629116370966",
   title: "Burton Custom Freestyle 151 - GraphQL Edition"
  }
 ) {
  product {
   id
  }
 }
}

API-kodspråksnavigation

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create a new product
new_product = ShopifyAPI::Product.new
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.save

# Create a new order
new_order = ShopifyAPI::Order.new
new_order.line_items = [
 ShopifyAPI::LineItem.new(
  :quantity => 1,
  :variant_id => new_product.variants.first.id
 )
]
new_order.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new product
function create_a_product() {
 return shopify.product.create(
  {
   "title": "Burton Custom Freestlye 151",
   "product_type": "Snowboard",
  }
 )
}

// Create a new order
function create_an_order(variant_id) {
 return shopify.order.create(
  {
   "line_items": [
    {
     "quantity": 1,
     "variant_id": variant_id
    }
   ]
  }
 )
}

create_a_product().then(
 response => update_product_after_creation(response.id)
).then(
 response => create_an_order(response.variants[0].id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create a new product
new_product = shopify.Product()
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.save()

# Create a new order
new_order = shopify.Order()
new_order.line_items = [{
    "quantity": 1,
    "variant_id": new_product.variants[0].id
  }]
new_order.save()
# Create a new order
mutation {
 draftOrderCreate(
  input: {
   lineItems: {
    variantId: "gid://shopify/ProductVariant/40534704150",
    quantity: 1
   }
  }
 ) {
  draftOrder {
   id
  }
 }
}

API-kodspråksnavigation

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create new customer
new_customer = ShopifyAPI::Customer.new
new_customer.email = "sample.coder.ruby@shopify.com"
new_customer.first_name = "Sample"
new_customer.last_name = "Coder"
new_customer.save

# Update customer details
new_customer.first_name = "Supersample Ruby"
new_customer.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new customer
function create_a_customer() {
 return shopify.customer.create(
  {
   "email": "sample.coder.node@shopify.com",
   "first_name": "Sample",
   "last_name": "Coder"
  }
 );
}

// Update a customer
function update_customer_after_creation(customer_id) {
 params = {
  "first_name": "Supersample Node"
 }
 return shopify.customer.update(customer_id, params)
}

create_a_customer().then(
 response => update_customer_after_creation(response.id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create new customer
new_customer = shopify.Customer()
new_customer.email = "sample.coder.python@shopify.com"
new_customer.first_name = "Sample"
new_customer.last_name = "Coder"
new_customer.save()

# Update customer details
new_customer.first_name = "Supersample Python"
new_customer.save()
# Create a new customer
mutation {
 customerCreate(
  input: {
   email: "sample.coder.graphql@shopify.com",
   firstName: "Sample",
   lastName: "Coder"
  }
 ) {
  userErrors {
   field
   message
  }
  customer {
   id
  }
 }
}

# Update customer details
mutation {
 customerUpdate(
  input: {
   id: "gid://shopify/Customer/491279155222",
   firstName: "Supersample GraphQL"
  }
 ) {
  userErrors {
   field
   message
  }
  customer {
   id
  }
 }
}

Läs mer om våra API och verktyg

Utforska dokument